SESORAH PERPISAHAN SISWA KELAS XII SMA N 10 YogyakartaPelatihan Kursus Jahit Bordir Yogyakarta Indonesia InternationalLPK NAVITA

Tempat Pelatihan Orang Mandiri
Pelatihan Jahit, Kaos, Bordir, Sulam Pita, Payet, Kreasi Flanel, Aplikasi Kain Perca

Mudah-Murah-Hemat-Terampil

Kenapa memilih LPK Navita:
Berpengalaman sejak 2003
Berpengalaman dalam Gugus Kendali Mutu Nasional 2009
Mesin Jahit Bordir Lengkap Kecil-Besar
Magang

GRATIS lebih dari 70 Modul Jahit Terbaik EBOOK senilai 500.000
Biaya Mulai 250rb/program
Tempat terjangkau(200m ke selatan Jalan Kusumanegara)
Terima Order Jahitan Partai Besar/Kecil

Glagah Uh4/196
Warungboto Umbulharjo yogyakarta
PH.(0274)450326/714205


buka cabang di sleman :
Perum Sidoarum Blok III Jl. Kepodang S-42
Godean Sleman Yogyakarta
HP. 085740028487SESORAH PERPISAHAN SISWA KELAS XII
SMA N 10 Yogyakarta


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kula urmati, sumawana para putra-putra mudha-mudhi ingkang karoban ing raos bagya. Saderengipun kula matur wonten ing ngarsa panjenengan, langkung rumiyin kula nyuwun agunging sih samodra pangaksama, awit kula kumawantun, ngadeg ing ngarsa panjenengan sami.
Alhamdulillah ing enjing menika kita sedaya saged kempal sesarengan ing kampus SMA N 10 ingkang kita remeni menika. Kita sedaya ngempal ing kampus menika nggadahi maksud utawi tujuan ingkang pokok, yaiku ngundhuraken para siswa kelas XII ing wulan April menika utawi luwih leresipun tanggal 22 dumugi 24 April tahun 2008 sampun ngrampungaken UNAS ingkang dados syarat utama kangge siswa SMA kangge ngelanjutaken ing jenjang luwih dhuwur.
Enjing menika, enjing ingkang ngerenyuhaken sanget kangge kita sedaya para hadirin. Menapa boten, ingkang slamanipun kita utawi teseh dados siswa mriki, kita kerep pethukan, sinau sareng, diskusi sareng, ing wayah sekedhap melih kita badhe pisahan. Nanging, kita kagungan pangajeng-ajeng supados perpisahan menika boten kita banjur “pedhot kekancan”. Supados kita teseh wonten rerembagan ingkang ageng kayata sakderengipun kita pisah.
Para rencang ingkang sedaya maksud lan tujuan dianaaken perpisahan menika botenn namung ngunduraken rencang-rencang kelas XII mawon, ananging luwih saking menika supados rencang-rencang tetep eling lan terus njagi rerencangan, inggih menika ing proses sinau utawi mlebet ing kegiatan sanes-sanesipun.
Para rencang ingkang badhe pisah menika, sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh, saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Mula kta kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses, nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga.
Para sedherek sedaya, wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung.
 Kula cekapi semanten rumiyin atur kula, bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

33 comments:

 1. Thank friend!!


  GUARARRARARARARRARARARRARARARRAR

  ReplyDelete
 2. aku copas ya buat praktek Bahasa Jawa... makasih banyak!

  ReplyDelete
 3. . kon ak ngopy sesorahn e ok..
  .thanks before
  .bonek hollo 89

  ReplyDelete
 4. wah matur nuwun sanget gan, ijin copas

  ReplyDelete
 5. ijin copas y....
  bwt tugas b.jawa...makasih banget y...

  ReplyDelete
 6. ijin copass buat tugas . . .
  hehehe
  thank's before

  ReplyDelete
 7. May I pasting this?
  hehe
  LOL
  I can't speak Javanesse well.
  Thanks...

  ReplyDelete
 8. ku copy ya buat tugas b.jawa

  ReplyDelete
 9. blog-e abot bgt dibkak kang

  ReplyDelete
 10. matur nuwun...
  terima kasih...
  thank you very much...
  grazie...
  gracias...

  ReplyDelete
 11. U safe my Life !!! . . .

  MATUR NUWUUUUN !!!

  ReplyDelete
 12. semoga anda mendapat pahala yang setimpal, kawan! ijin kopas ya!

  ReplyDelete
 13. ijin copas :) makasih banget yaaa :D

  ReplyDelete
 14. ijin copas buat ujian praktek :)
  makasih yaaaaaaa :D

  ReplyDelete
 15. mantep ... copas ya buat ujian praktek
  thank's

  ReplyDelete
 16. izin c0paz ea?
  Buat tugaz s0alnya. . . . .
  Matur nuwun. . . .

  ReplyDelete
 17. bagus gan..
  ijin copas.
  lestarikan budaya jawa!!

  ReplyDelete
 18. thanks ni bsa bwt tgas ku
  skalian ijin copas :D

  ReplyDelete
 19. izin copas bossss, makasih :D

  ReplyDelete
 20. izin copas masbro,
  suwun..

  ReplyDelete
 21. izin copas yo dab , dinggo tugas sekolah, suwun

  ReplyDelete
 22. gan agan-agan copas yaak..

  ReplyDelete
 23. Sayang lokasinya jauh, kalau di sidoarjo saya pingin ngikutkan kursus 2 penjahit saya

  ReplyDelete
 24. Apa ada tutorial dalam bentuk e book? saya mau beli, di sini masih sulit untuk nyari modul jahit. Trims

  ReplyDelete
 25. Alhamdulillah 1 penjahit saya sudah mentas setelah kursus selama 2 minggu, next plan mau datangkan penjahit satu lagi untuk konveksi saya

  ReplyDelete
 26. Adakah suplyer kaos polos terutama surabaya atau dari jogja tidak apa2 yang bisa nyuply kebutuhan kaos polos saya, spek cotton combed 20 s dan 24 s

  ReplyDelete

Copyright © 2014 Belajar Menjahit.